Stamppot

Juryrapport

‘Het mooiste moment’
in het voorstellingsprogramma ‘Leven met verschillen’ 8 oktober 2005.

De prijs voor het mooiste moment gaat naar de voorstelling ‘Stampot’ van Ibrahim Mousa.

Ibrahim maakt Nederlandse stampot: ‘Gezellig’ roept hij, ‘Heerlijk’. Hij laat een meisje uit het publiek proeven en ze zegt: ‘Heerlijk’. Dan maakt Ibrahim zijn eigen stampot en hetzelfde meisje mag ruiken. ‘Heerlijk’, zegt ze plichtsgetrouw, als ze mag proeven verandert haar blik, ze zegt enthousiast: ‘Maar dat is echt lekker!’. Je hoort het hele publiek denken: ‘Ik wil ook van die stampot!’.

Deze voorstelling is gekozen omdat het goed aangeeft wat het verschil is tussen iets menen en doen alsof. De voorstelling ‘Stampot’ is een theatrale metafoor voor de positie van allochtonen in Nederland en de relatie tussen allochtonen en autochtonen. Het verschil tussen doen en doen alsof lijkt wezenlijk voor integratie.
Daarnaast geeft het simpelweg weer hoe lekker multiculturaliteit kan zijn.

Een andere rede waarom deze voorstelling opviel in een reeks van andere herkenbare en ontroerende voorstellingen is, omdat de voorstelling nog op een ander niveau opereert. Deze voorstelling gaat net iets verder, de theatrale situatie zelf wordt ook een metafoor voor de verhoudingen tussen verschillen de culturen. Ibrahim Mousa legt in ‘stampot’ pijnlijk een probleem bloot en maakt discussie los. Wij, overwegend ‘Nederlands’ publiek, laten Ibrahim maar aanklooien met zijn stampot. Wij kijken toe, maar helpen hem niet. We gingen ondanks zijn uitnodigingen de dialoog niet aan. Dat terwijl leven met verschillen juist draait om het samen dingen doen, samen proeven, samen stampot eten, want dat is wel ‘heerlijk’ en ‘gezellig’.

Eva van Vessem
Jolie Vreeburg